THỐNG KÊ NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN 2014 TẠI VIỆT NAM

Tháng 1 năm 2014, We are social công bố dữ liệu thống kê người dùng trực tuyến tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Doda xin cung cấp thông tin cần thiết lại cho mọi người một cái nhìn khái quát và tiềm năng trong nước.

Khái quát

du-lieu-internet-2014-01a

Tổng dân số 92.477.857

Trong đó có:

31% Thành thị

69% Nông thôn

Người dùng internet 2014

du-lieu-internet-2014-01b

Mức tăng trưởng internet 39%

20 triệu người dùng mạng xã hội Facebook

Mức tăng trưởng Facebook 22%

Thuê bao di động 134.066.000

Mức tăng trưởng 145%

Chỉ số Internet Việt Nam

du-lieu-internet-2014-01c

Thời lượng truy cập trung bình hàng ngày thông qua máy tính 4h 37m

Tỷ lệ người dùng Internet trên thiết bị di động so với tổng dân số 34%

Thời lượng trung bình hàng ngày truy cập bằng di động 1h 43m43m

Chỉ số người dùng mạng xã hội

Mức tăng trưởng của người dùng so với tổng dân số chiếm 38%

Thời lượng trung bình truy cập mạng xã hội hàng ngày 2h 23m23m

Tỷ lệ người dùng sử dụng ứng dụng trên điện thoại 58%

Tỷ lệ người dùng sử dụng dịch vụ định vị trên điện thoại 25%

Loại mạng xã hội được sử dụng|

du-lieu-internet-2014-05

Tổng số tài khoản mạng xã hội chiếm 97% người dùng Internet

Trong đó có 81% tài khoản hoạt động.

Facebook: Tỷ lệ 95%

Tài khoản hoạt động 67%

Google+: Tỷ lệ 76%

Tài khoản hoạt động 67%

Twitter: Tỷ lệ 45%

Tài khoản hoạt động 16%

Linkedin: Tỷ lệ 22%

Tài khoản hoạt động 8%

Twitter: Tỷ lệ 18%

Tài khoản hoạt động 5%

Loại cước sử dụng di động

Tổng số tài khoản trả trước: 89%

Tổng số tài khoản trả sau: 11%

Tỷ lệ người dùng di động có kết nối 3G: 16%

Thống kê thiết bị thông minh

du-lieu-internet-2014-07

Tỷ lệ sử dụng so với dân số là 20%

Trong đó có:

97% người dùng tìm kiếm thông tin địa điểm

95% người dùng tìm kiếm sản phẩm

60% người dùng đặt mua sản phẩm

Thống kê điện thoại di động

Số người dùng di động đăng ký là 17,6 triệu

Tỷ lệ đăng ký so với dân số 19%

Số người sử dụng mạng xã hội trên thiết bị di động 17 triệu

Tỷ lệ so với dân số 18%

[Tin công nghệ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>