SÀNH RƯỢU – DỰ ÁN THIẾT KẾ WEB RƯỢU NGOẠI

WEBSITE SÀNH RƯỢU – Chuyên tranh tư vấn những kiến thức về rượu, các hãng rượu, loại rượu.
Slogan: NƠI HỘI TỤ NHỮNG THƯƠNG HIỆU TRỨ DOANH!

logo SANH RUOU

>>>WWW.SANHRUOU.COM<<<

Ông chủ website này là người rất đẳng cấp, làm việc rất cẩn thận và chu đáo, anh vẻ hẳn 1 bản thiết kế và các tính năng nên quá trình Design và lập trình cũng khá thuận lợi.

Chuyên cung cấp các loại rượu Whisky, Vodka, Rượu vang (3)

Nguyễn Ngọc Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>